OMG! My first page already! WOOO! Category: news/chi-mozhlivo-podolati-problemi-rozvitku-atomnoŃ—-energetiki-v-derzhavi-v-ukraŃ—ni-zyavivsya-dostojnij-kandidat-na-posadu-prezidenta-naek-energoatom-dyaminov-stanislav